+31 299 369 258

Schenken

Het museumbestuur stelt het met het oog op de historische waarde bijzonder op prijs wanneer Volendammer kleding, sieraden, gebruiksvoorwerpen, schilderijen, tekeningen en andere kunstwerken, boeken, tijdschriften en publicaties, maar ook films, foto’s, ansichtkaarten en ander beeldmateriaal alsmede liedteksten, grammofoonplaten en andere geluidsdragers aan het museum beschikbaar worden gesteld. U kunt zich daarvoor melden bij het Volendams Museum, tel: 0299 369258.

Galerij